PPCR– (RANDOM KOPOLİMER)

Random kopolimerde diğer polimerlerden farklı olarak homo etilen oranı %4’ün altındadır. Propilenin ve etilenin aynı anda polimerizasyonundan elde edilir. Polipropilen Random Kopolimer (PPRC), ana zincir yapısı farklı bir monomer molekülü ile modifiye edilmiş bir Polipropilen tipidir. Bu modifikasyon Polipropilen (PP)’nin fiziksel özelliklerinde değişmeye neden olur. Polipropilen homopolimer ile karşılaştırıldığında, PPRC daha iyi optik özelliklere, daha iyi darbe dayanımına, daha iyi esneklik özelliğine ve daha iyi şeffaflığa sahiptir. Ayrıca erime noktası daha düşüktür. Kimyasal dayanım ve su buharı bariyeri özelliği açısından homopolimer ile aynıdır.

SYR KİMYA Gaziantep

SYR Kimya Gaziantep

Deterjan Kutuları Üretimi

SYR Kimya Gaziantep

Boru Bağlantı Parçaları

SYR Kimya Gaziantep

Yemek Kutuları

SYR Kimya Gaziantep

SİHHİ TESİSAT BORULARI (SICAK-SOĞUK) ÜRETİMİ

Translate »